Giới Thiệu Chung

Ngày đăng: 29/04/2021

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN

 

Thương hiệu cám chim cao cấp Cường Phạm tiền thân là "Cám chim hút mật Cường Phạm", bắt đầu sản xuất và đưa ra thị trường từ những ngày đầu năm 2016. Trải qua một năm phát triển, chúng tôi đổi tên thành thương hiệu "Cám chim BIRDFOODS" với 3 loại vị: Xoài - Nho - Cam. Tới tháng 8/2018 tiếp tục được cập nhật tem nhãn với thương hiệu "BIRDFOODS'', và tới tháng 8/2022 chúng tôi quyết định chuyển tên thương hiệu về "Cường Phạm". Hành trình 7 năm tìm hiểu và nuôi dưỡng dòng chim hút mật cũng như 6 năm tìm tòi nghiên cứu làm cám là một hành trình dài đối với ae nghệ nhân chơi chim hút mật tại miền bắc!

Từ những ngày đầu (tháng 5/2015) với chưa tới 1000 thành viên phát triển tới 20000 thành viên (năm 2020). Tuy nhiên quá trình rà quét nhóm của Facebook đã khiến nhóm bị "bay màu", và hiện tại hội nhóm thứ 2 "Chim Hút Mật Miền Bắc" đã đạt hơn 22k thành viên.